Struktur Lembaga

STRUKTUR LEMBAGA HUKOM ADAT LAOT /PANGLIMA LAOT ACEH (2010 – 2016)

BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NO. 523.11/269/2010 TERTANGGAL 7 JUNI 2010

 

DEWAN PENASEHAT : GUBERNUR ACEH
: 1. Ketua Majelis Adat Aceh (MAA)
: 2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
DEWAN PERTIMBANGAN
Ketua Umum : Ir. Sarwono Kusumaatmadja
Wakil Ketua : Dr. Ir. H. Mustafa Abubakar, M.Si
Ketua Harian : Dr. H. Ahmad Humam Hamid, MA
Anggota : 1. M. Adli Abdullah, SH, M.Cl
: 2. Pw. Ibrahim Hasyem
: 3. Pw. Asmuddin Nek
: 4. H. Syasuir
: 5. Pw. Daruddin
: 6. Pw. Ismed Ubit
: 7. Daruddin
: 8. H. Zainuddin Hamid
: 9. Ir. H. Kasbani Kasem
: 10. Ir. H. T. Said Mustafa
: 11. Dr. H. Nazamuddin, MA
: 12. Prof. H. Dahlan, SH, MH
: 13. Dr. Mahdi Syahbandir, SH, MH
: 14. Dr. Harun Al-Rasyid, M.Pd
: 15. H. Marhaban Makam
: 16. H. Mawardi Ismail, SH, MH
: 17. H. Syamsuddin Daud, SH, MH
: 18. Makmur, SH, M.Hum
PENGURUS HARIAN
Panglima Laot Aceh : H. T. Bustamam
Wakil Panglima Laot Aceh : 1. Pw. Baharuddin Lamteungoh
: 2. Ir. Iskandar Ahmad
: 3. H. Musfiari Haridhi, SE, MBA
: 4. Pw. Yusuf Sulaiman
: 5. Pw. H. Yahya Hanafiah
: 6. Pw. Tgk. Muhammad Jamil
Sekretaris Umum : H. Umar Abd. Aziz, S.Ag, SS, MA
Wakil Sekretaris : 1. Miftachuddin Cut Adek, SE., M.Si
: 2. Baharuddin
: 3. Drs. Asakir, MM
: 4. Muslahuddin, S.Ag
Bendahara : T. Mahzuarsyah
Wakil Bendahara : T. Tarmizi, SE
BIDANG-BIDANG
Bidang Umum dan Sekretariat
Ketua : Teuku Faisal
Anggota : 1. Aldi Satria
: 2. Cut Lisa
Bidang Penelitian dan Pengembangan
Ketua : Fajran Zein, S.Ag, MA
Anggota : 1. Jayadi, SE
: 2. Yusrizal
Bidang Hukum dan Advokasi
Ketua : Zaini Jalil, SH
Anggota : 1. Yusuf, SH
: 2. Muzakkir H. Muchtar
Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Antar Lembaga
Ketua : T. Syamsul Ali, SE, MM
Anggota : 1. Azwir Nazar, S.Ag
: 2. T. Murdani, S.Ag
Bidang Dokumentasi dan Data
Ketua : Samsul Bahri, S.Pi, M.Si
Anggota : drh. Sayed Faisal
Bidang Humas, Publikasi dan Media
Ketua : Helmi Hass
Anggota : 1. Hazairin, SH
: 2. Murshal